Llythyrau oddi wrth Siôn Corn

Llythyrau oddi wrth Siôn Corn

Tipyn o hwyl yr Ŵyl i roi terfyn ar y flwyddyn

Ydych chi’n nabod plentyn a fyddai’n licio derbyn neges oddi wrth Siôn Corn yn BSL yn ogystal â llythyr oddi wrth y Dyn Mawr yn Gymraeg neu Saesneg?

Rydyn ni wedi gweithio ar y cyd â Siôn Corn eleni i ledaenu llawenydd y Nadolig. Gwnaethon ni sawl galwad Zoom i Begwn y Gogledd, a wyddoch chi beth? Dysgon ni fod Siôn Corn yn medru BSL yn rhugl! Eleni felly, nid yn unig y gall plant dderbyn llythyr personol oddi wrtho fe yn Gymraeg neu yn Saesneg, mae e wedi recordio neges inni yn BSL hefyd y gallwch chi ei gweld trwy sganio côd QR ar eich llythyr. Sôn am glyfar!

Dyn ni’n gwybod nad yw hi mor hawdd bob amser i blant Byddar neu drwm eu clyw gael ymweld â Siôn Corn ag y mae i blant sy’n clywed. Pan drafodon ni hyn gydag e, atebodd e nad oedd hyn yn dderbyniol o gwbl, gan addo y byddai’n gweithio gyda ni i wneud gwahaniaeth eleni!

Dyma fe’n gwisgo ei het enwog yn gynnar felly cyn setlo i lawr yn ei lyfrgell i recordio neges arbennig.

Byddwn ni’n anfon llythyrau Siôn Corn allan ar ei ran, ond gan taw elusen ydyn ni rydyn ni’n gofyn i’r oedolion yn eich teulu ein helpu ni trwy helpu i dalu’r gost o’u postio ichi (£2.50). Ac os oes modd iddyn nhw roi ychydig yn fwy i’n helpu ni i ddal i weithio gyda phobl ifanc Fyddar a thrwm eu clyw, bydden ni’n ddiolchgar tu hwnt.

Gall oedolion glicio isod i anfon inni’r holl fanylion y dylen ni eu hala i Siôn Corn ar eich rhan. Gwnewch yn siŵr eu bod yn dweud eich enw wrthyn ni ac unrhywbeth y liciech chi inni ddweud wrtho fe amdanoch chi!

Nadolig Llawen ichi i gyd

 


OpsiynauCymraeg
Skip to content