First Three Drops Virtual School Trips

First Three Drops

Pecyn Addysg

Rydym wedi gweithio gydag Alan Thomas-Williams o Ysgol Treganna yng Nghaerdydd at ddatblygu rhychwant o gynlluniau gwers sy’n cwmpasu pob un o’r chwe maes dysgu, i’ch helpu chi a’ch disgyblion i gael y budd mwyaf o’ch rhithdaith ysgol i weld First Three Drops.

Cewch ddarllen ein canllawiau ynghylch cysylltu’r sioe â’r cwricwlwm yma.

Ac mae’r cynlluniau gwers ar gael i’w gweld yma:

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mathemateg a Rhifedd

Dyniaethau

Iechyd a Lles

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Celfyddydau Mynegiannol

Os carech chi dderbyn mwy o wybodaeth am ddod â First Three Drops i’ch ysgol chi, peidiwch oedi – cysylltwch â ni: 

beth@takingflighttheatre.co.uk

A screenshot of the show First Three Drops
English (UK)
Sgipiwch i'r cynnwys