Ein Polisïau

Yn ystod 2021-22 fe gynhalion ni gyfres o sesiynau’r Panel Polisi, wedi’u hariannu gan Gronfa Adferiad Covid Cyngor Celfyddydau Cymru.

 Buom yn ymdrechu gyda llu o wahanol gydweithredwyr er mwyn sicrhau bod Taking Flight yn deg ac yn gyfiawn, a’n bod ni’n cynrychioli’r lleisiau sydd o’n cwmpas. Mae’r rhain wedi ein helpu ni i lunio polisïau ac arferion gweithio’r cwmni.

Trwy gyfrwng y dolenni a’r fideos ar y dudalen yma fe allwch chi wylio ein polisïau mewn nifer o wahanol fformatiau. Os carech chi dderbyn mwy o wybodaeth am unrhyw rai ohonynt, cysylltwch â ni trwy’r dudalen Cysylltu â Ni ar y wefan hon.

A piece of fabric art. A wtering can bearing the words Taking Flight drops water and words over the globe, around it lush plants flourish
Ymateb gweledol i’n Polisi Amgylcheddol ni gan y Gydweithredwraig Greadigol Ruth Stringer
Certified Carbon Literate logo
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content