Hyfforddi ac Ymgynghori

Ymgynghori

Gallwn ni gynorthwyo canolfannau/lleoliadau i asesu a gwella rhwyddfynediad corfforol ac o safbwynt agweddau, a helpu sefydliadau cynhyrchu hefyd i ymwreiddio rhwyddfynediad yn eu gwaith perfformio.

Rydym wedi gweithio’n barod gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Dawns Cascade, Likely Story, Prifysgol Ffynhonfa Caerfaddon, Mess Up the Mess, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Bluestone Cymru, lle y llwyddasom i hyfforddi Pwcaod y Nadolig i gyfathrebu’n fwy hyderus â phlant Byddar. Os carech chi drafod sut gallwn ni helpu eich sefydliad chi, cysylltwch â ni..

Hyfforddiant Proffesiynol

Rydym yn trefnu digwyddiadau hyfforddi hefyd ar gyfer gweithwyr proffesiynol creadigol sy’n Fyddar, yn anabl ac yn abl, gan gynnig cyfleoedd i berformwyr ac ymarferwyr theatr i hogi eu sgiliau eu hunain.

  • Cwrs clownio am wythnos gyda’r adnabyddus John Wright.
  • Cwrs hyfforddi hwyluswyr (2 wythnos) ynghyd â chynllun lleoliadau gwaith ar gyfer darpar arweinwyr anabl ac abl.
  • Cwrs dwys BSL lefel 1 ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau(dan arweiniad Sarona Training).
  • Disgrifiadau Sain i’r theatr, dan arweiniad y Dr Louise Fryer ac Amelia Cavallo (1 wythnos).
Disgrifiadau Sain

Ioan is a fully trained bilingual audio describer and can be booked to audio describe your production or event. We also have the full technical kit required to audio describe events, which can be booked with our without Ioan. Cysylltwch â ni.

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

RT @GetTheChance4U: This short video provides information on a new project at @New_Theatre to collaborate... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:17 am

RT @omidaze: We have Claire Anderson BSL interpreter in #TheTalkingShop #Cardiff Monday May 23 &... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:16 am

Less than a week until Honour & Cherish take to the streets of Monmouth for... Darllen rhagor

May 22 2022, 10:03 am
Cymraeg
Skip to content