Hyfforddi ac Ymgynghori

Ymgynghori

Gallwn ni gynorthwyo canolfannau/lleoliadau i asesu a gwella rhwyddfynediad corfforol ac o safbwynt agweddau, a helpu sefydliadau cynhyrchu hefyd i ymwreiddio rhwyddfynediad yn eu gwaith perfformio.

Rydym wedi gweithio’n barod gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Dawns Cascade, Likely Story, Prifysgol Ffynhonfa Caerfaddon, Mess Up the Mess, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Bluestone Cymru, lle y llwyddasom i hyfforddi Pwcaod y Nadolig i gyfathrebu’n fwy hyderus â phlant Byddar. Os carech chi drafod sut gallwn ni helpu eich sefydliad chi, cysylltwch â ni..

Dyma rhagor o'r wybodaeth am weithio gydag a gweithio gydag ymgynghorydd Byddar dros gynyrchiadau ac Ymchwil a Datblygu a gweithio gydag ymgynghorydd BSL dros gynyrchiadau..

Hyfforddiant Proffesiynol

Rydym yn trefnu digwyddiadau hyfforddi hefyd ar gyfer gweithwyr proffesiynol creadigol sy’n Fyddar, yn anabl ac yn abl, gan gynnig cyfleoedd i berformwyr ac ymarferwyr theatr i hogi eu sgiliau eu hunain.

  • Cwrs clownio am wythnos gyda’r adnabyddus John Wright.
  • Cwrs hyfforddi hwyluswyr (2 wythnos) ynghyd â chynllun lleoliadau gwaith ar gyfer darpar arweinwyr anabl ac abl.
  • Cwrs dwys BSL lefel 1 ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau(dan arweiniad Sarona Training).
  • Disgrifiadau Sain i’r theatr, dan arweiniad y Dr Louise Fryer ac Amelia Cavallo (1 wythnos).
Disgrifiadau Sain

Rydym wedi gweithio’n ddiweddar gyda’r Dr Louise Fryer i hyfforddi tîm o Ddisgrifwyr Sain, gan gynnwys Disgrifwyr sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â ni.

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content