Hyfforddi ac Ymgynghori

Ymgynghori

Gallwn ni gynorthwyo canolfannau/lleoliadau i asesu a gwella rhwyddfynediad corfforol ac o safbwynt agweddau, a helpu sefydliadau cynhyrchu hefyd i ymwreiddio rhwyddfynediad yn eu gwaith perfformio.

Rydym wedi gweithio’n barod gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Dawns Cascade, Likely Story, Prifysgol Ffynhonfa Caerfaddon, Mess Up the Mess, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Bluestone Cymru, lle y llwyddasom i hyfforddi Pwcaod y Nadolig i gyfathrebu’n fwy hyderus â phlant Byddar. Os carech chi drafod sut gallwn ni helpu eich sefydliad chi, cysylltwch â ni..

Hyfforddiant Proffesiynol

Rydym yn trefnu digwyddiadau hyfforddi hefyd ar gyfer gweithwyr proffesiynol creadigol sy’n Fyddar, yn anabl ac yn abl, gan gynnig cyfleoedd i berformwyr ac ymarferwyr theatr i hogi eu sgiliau eu hunain.

  • Cwrs clownio am wythnos gyda’r adnabyddus John Wright.
  • Cwrs hyfforddi hwyluswyr (2 wythnos) ynghyd â chynllun lleoliadau gwaith ar gyfer darpar arweinwyr anabl ac abl.
  • Cwrs dwys BSL lefel 1 ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau(dan arweiniad Sarona Training).
  • Disgrifiadau Sain i’r theatr, dan arweiniad y Dr Louise Fryer ac Amelia Cavallo (1 wythnos).
Disgrifiadau Sain

Sein-ddisgrifwraig dra hyfforddedig yw Beth, a gellir ei chyflogi i sein-ddisgrifio’ch cynhyrchiad neu’ch digwyddiad chi. Yn ogystal mae gennym yr holl gyfarpar technegol sydd eisiau i sein-ddisgrifio digwyddiadau; gellir ei logi gyda neu heb Beth. Cysylltwch â ni.

 

TF_logo_black

Taking Flight Theatre
Chapter Arts Centre
Market Rd
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Youth Theatre meets at:

Wales Millennium Centre
Bute Place
Cardiff, CF10 5AL

Newsletter

Donate

Support Taking Flight  with your generous donation. You can donate securely through our website (below) or send a cheque, payable to Taking Flight Theatre. (If you are a UK taxpayer, please click the Gift Aid option when donating online). Diolch!

Cymraeg
Skip to content