Sioeau

Archwiliwch y sioeau rydym wedi’u gwneud yn y gorffennol, a gwyliwch yr hyn rydym yn ei wneud ar hyn o bryd.

Taking Flight Youth Theatre

Theatr Ieuenctid

Y Theatr Ieuenctid cyntaf yng Nghymru (a’r unig un) ar gyfer pobl ifanc Fyddar a Thrwm Eu Clyw

Gweithio ar y Cyd

Gwaith gyda Taking Flight. Rydym yn cynnig Allgymorth trwy Hyfforddi ac Ymgynghori

Cwrddwch â Jenna

Play Video
TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content