Croeso i’n gwefan ni.
Ar hyd y wefan fe welwch chi wybodaeth mewn Cymraeg ysgrifenedig, mewn BSL fel yn y fideo ar y dde, mewn fformat sain,neu ar ffurf dogfennau Hawdd i’w Deall y gellir eu lawrlwytho.
Os ydych chi’n defnyddio rhaglen darllen sgrîn, neu os carech chi newid maint y tecst neu gyferbynnedd y sgrîn, cliciwch ar y ffigwr yn y blwch porffor ar ochr chwith eich sgrîn. Os yw’n well gennych chi ddarllen y wefan yn Saesneg, cliciwch ar y botwm du ar y dde ar ben y sgrîn i weld ein fersiwn Saesneg ohoni.
Steph, a woman with curly dark hair signs in a still from a BSL video
Play Video
Three members of the Anti Fun ministry out and about in Newport, wearing regulation brown coats, carrying clipboards

Sioeau

Archwiliwch y sioeau rydym wedi’u gwneud yn y gorffennol, a gwyliwch yr hyn rydym yn ei wneud ar hyn o bryd.

Taking Flight Youth Theatre

Theatr Ieuenctid

Y Theatr Ieuenctid cyntaf yng Nghymru (a’r unig un) ar gyfer pobl ifanc Fyddar a Thrwm Eu Clyw

A drama game, a woman with blond hair is delighted to be holding hands with the person opposite her

Gweithio ar y Cyd

Gwaith gyda Taking Flight. Rydym yn cynnig Allgymorth trwy Hyfforddi ac Ymgynghori

Cwrddwch â Jenna

Play Video
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content