An installation on the Urdd Esiteddfod maes spells out Croeso in colourful triangles, young people relax on the grass in front of the sign

New partnership with Urdd Gobaith Cymu

Partneriaeth newydd i wella hygyrchedd i'r Eisteddfod yr Urdd

Yn sgil partneriaeth newydd gyda Taking Flight a Disability Arts Cymru, mae’r Urdd am wella hygyrchedd a mynediad at ddigwyddiadau celfyddydol y Mudiad, gan gynnwys maes Eisteddfod yr Urdd – gŵyl sy’n denu 76,000 o gystadleuwyr yn flynyddol.

O ganlyniad, mae’r Urdd yn chwilio am aelodau ar gyfer Fforwm Hygyrchedd newydd, drwy gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. Y gobaith yw denu unigolion 16-25 oed fyddai’n medru rhannu profiadau neu arbenigedd yn y maes anableddau a hygyrchedd i’r celfyddydau, i gydweithio â Threfnwyr Eisteddfod yr Urdd, cael profiad gwaith mewn trefnu digwyddiadau, a sicrhau bod maes a gweithgareddau’r ŵyl yn hygyrch a chynhwysol, ac yn adlewyrchu’r strategaeth ‘Urdd i Bawb’.

Fel man dechrau i’r bartneriaeth, derbyniodd staff adran Eisteddfod yr Urdd hyfforddiant mynediad a chynhwysiant anabledd gyda DAC, a byddant yn derbyn hyfforddiant BSL a chynhwysiant gan Taking Flight. Mewn cydweithrediad â'r partneriaid, bydd yr Urdd yn creu adnoddau a phecynnau gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr dall a B/byddar. Bydd yr ŵyl hefyd yn gweithio’n agos gyda ‘Attitude is Everything’, sefydliad sy’n helpu gwella’r mynediad sydd gan bobl anabl i ddigwyddiadau cerddoriaeth byw.

Am y cyhoeddiad llawn, ewch i'r wefan yr Urdd.

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content