A young child peers over the words Mae Gen Ti Ddreigiau/You've Got Dragons at a large curled up dragon in the corner. It's much bigger than the child

You’ve Got Dragons 2024

You've Got Dragons/Mae Gen Ti Ddreigiau

Based on the book written by Kathryn Cave & illustrated by Nick Maland
Addasiad Gan Manon Steffan Ros
Cydgynhyrchiad Cwmni Theatr Taking Flight/Pontio

“Mae dreigiau’n dod yn union pan nad wyt ti’n eu disgwyl. Rwyt ti’n troi rownd, a dyna nhw.”

Mae llawer o bobl yn eu cael: breuddwydion cas, bola’n chwyrlio, teimlo’n bigog. A weithiau maen nhw’n gwneud iti deimlo’n unig. Beth all plentyn sy’n cael pwl cas o ddreigiau ei wneud felly?

Chwedl hyfryd am daith plentyn at ddygymod â’i ddreigiau, a adroddir yn null unigryw Taking Flight. Mae’r cynhyrchiad sensitif, gweledol wych hwn, gyda’i fiwsig byw gwreiddiol, yn archwilio mewn modd doniol a gwefreiddiol y dreigiau a wynebwn ni i gyd.

Yn cynnwys capsiynau creadigol, BSL a disgrifiadau sain wedi’u cydblethu; mae You’ve Got Dragons yn brofiad braf i’r teulu i gyd. A chofiwch… “Nid oes draig yn y byd sy’n fwy grymus na TI!”

Cyfarwyddwraig: Elise Davison

Dylunio Setiau a Gwisgoedd: Ruth Stringer

Dylunio Goleuadau: Garrin Clarke

Cyfansoddwr a Dylunio Sain: Dan Lawrence

Gyda diolch i gefnogaeth gan:

the logos for Ty Cerdd, Arts Wales, National Lottery, Welsh Government, Colwinston Charitable Trust & Gwendoline & Margaret Davies Foundation
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content