Sioeau

Marketing mage for the Flying Squad.Four daft detectives at play in a country park

The Flying Squad

The Flying Squad A roaming piece for festivals & events Our hapless detectives have a crime to solve, but all eye-witness accounts lead them to only one conclusion – the culprit is one of their own. Will they solve the crime, will they get back to the station before lunch, and most importantly, was there

The Flying Squad Read More »

A woman wearing oversized head phones and an elaborate dress made from the white pages of an audiogram, is poises to click a remote trigger that she holds outstretched in front of her

Not Sorry

Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’n bleser gennym gyhoeddi dau benodiad newydd i’r tîm. Mae Steph Back yn ymuno â ni’n amser llawn, gan ehangu’r rôl ran amser a oedd gyda hi’n barod, fel Rheolwraig Mynediad, Cynhwysiant a Chyfranogiad. Ac mae Garrin Clarke yn ymuno â ni’n amser llawn hefyd o fis Medi ymlaen fel Rheolwr Cynhyrchu a Thechnegol. Mae’r ddau’n aelodau gwerthfawr o’r tîm yn barod oherwydd eu gwaith rhan amser neu lawrydd gyda ni, a bydd yn bleser mawr inni gael gweld eu hwynebau braf yn fwy rheolaidd o hyn ymlaen.

Not Sorry Read More »

Cymraeg
Skip to content