A friendly looking dragon on a colourful background with irregular yellow dots and turquoise and orange hearts

Dofi dreigiau i ddechreuwyr

Mae ein sesiwn gweithdy, seiliedig yn y celfyddydau i blant yn sbarduno sgwrsiau am lesiant meddwl gan gyflwyno technegau ymwybyddiaeth ofalgar trwy gyfryng chwarae. Mae'r sesiwnau hyn yn archwilio syniadau ymarferol i fynd i'r afael a gor-bryder mewn modd hygerch fydd yn hwyl i'r teulu cyfan. 

1.5 ore

Yn addas i ddeuluoedd i fwynhau gyda'i gilydd

Suggested ages 5+ and their families ( younger siblings welcome).

24/25 Gorffennaf/July: Amgueddfa Caerdydd/Cardiff Museum
21 Awst/August: Y Neuadd Les/The Welfare Ystradgynlais

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content