Dofi dregiau i ddechreuwyr

Rydyn ni wedi ymuno ag Actifyddion Artistig a Gaeaf Llawn Lles yng Nghaerdydd i gynnig fersiwn wedi’i diweddaru o’n gweithdai Dofi Dreigiau ni, dan arweiniad Susan McGowan. Bydd ein gweithdai seiliedig ar y celfyddydau ar gyfer plant yn cynnau sgyrsiau am lesiant meddwl ac yn cyflwyno technegau ymwybyddiaeth ofalgar trwy gyfrwng chwarae. Fe archwiliwn ni syniadau ymarferol i drechu pryder mewn ffordd sy’n hygyrch ac yn llawn hwyl i’r teulu i gyd. Mae’r gweithdai ymlaen trwy’r dydd, ddydd Sul 26ain Mawrth yng Nghanolfan Dewi Sant. Mae’n rhaid trefnu eich lle ymlaen llaw.

1.5 ore

Yn addas i ddeuluoedd i fwynhau gyda'i gilydd

Suggested ages 5+ and their families ( younger siblings welcome).

 

Archebwch yma

10yb, 12yp, 2yp

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content