Marketing mage for the Flying Squad.Four daft detectives at play in a country park

The Flying Squad

The Flying Squad

darn crwydrol ar gyfer gwyliau celf a digwyddiadau

Mae gan ein ditectifs truan drosedd i’w datrys, ond mae tystiolaeth y llygad-dystion i gyd yn eu harwain at un casgliad yn unig, sef mai un ohonyn nhw yw’r troseddwr. A fyddan nhw’n datrys y drosedd? A fyddan nhw’n dychwelyd i’r orsaf mewn pryd i ginio? Ac yn bwysicaf oll, a fu trosedd o gwbl yn y lle cyntaf?

Darn llawn hwyl, comedi golbio a chyfranogiad cynulleidfa yw hwn. Byddwch yn barod am hen ddigon o chwarae ditectif hurt yng nghwmni Carfan Wib y Flying Squad.

Cafodd Ditectifs Adran y Digwyddiadau Rhyfedd eu creu’n wreiddiol fel rhan o Achos Rhyfeddol Aberlliw, sef darn o theatr cymysgryw wedi’i gynhyrchu ar y cyd gan LAStheatre, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, a Theatrau Sir Gâr. Mae wedi cael ei gynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Fantastic for Families. Yn eu hymddangosiad diweddaraf yma maen nhw’n symud i ganol y llwyfan wrth iddynt orfod gwneud ymchwiliad iddynt eu hunain. Darn clownio crwydrol di-eiriau digrif dros ben yw The Flying Squad.

9 Gorffennaf/July: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug/Mold23 Gorffennaf/July: The Big Splash, Casnewydd/Newport

9 Awst/August: Eisteddfod Genedlaethol/National Eisteddfod

9/10 Medi/September: Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru Food Festival 2023, Sain Ffagan/St Fagans

 

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content