Gwirfoddoli

Beth sy’n gwneud gwahaniaeth anferth i’n gwaith ni?
Pobl. Amser.

Cwrddwch â David. Mae David wedi gwirfoddoli’n rheolaidd gyda Taking Flight dros y tair blynedd ddiwethaf. Mae’n helpu i drefnu digwyddiadau codi arian a chyfarfodydd cymdeithasol – a dweud y gwir, oni bai am David, fydden ni byth yn cymryd amser ma’s i gysylltu â’n ffrindiau. Fe yw ein ‘dyn syniadau’ hefyd- mae e’n dyfeisio ffyrdd o’n helpu ni i weithio’n fwy effeithlon bob amser. Un ymarferol iawn yw David: mae e’n helpu i lwytho faniau, tacluso silffoedd, paentio waliau a labelu ein cyfarpar. Mae’n un gwych am roi cwtsh cysurol hefyd a gwneud dysglaid pan fydd ei hangen, sef trwy’r amser bron! Medd David:

“Dw i wrth fy modd yn gweithio gyda Taking Flight. Dyma’r peth gorau dwi wedi’i wneud erioed. Dw i’n licio helpu. Dw i’n hoff iawn o fynd i achlysuron dyfarnu gwobrau ac o pan ydyn ni’n gwneud dramâu ma’s yn yr awyr agored, a chyda’r gweithdai cyn digwyddiadau weithio gyda phawb yn nhîm Taking Flight.”
David
Gwirfoddolwr Taking Flight

Theatr Ieuenctid

Rydyn ni’n chwilio bob amser am ragor o bobl i ymuno â’n cronfa o wirfoddolwyr sy’n cefnogi’r theatr ieuenctid. Mae rhai’n gwirfoddoli bob wythnos, eraill yn llai aml. Mae pob un o’n gwirfoddolwyr ni wedi derbyn Hyfforddiant Diogelu a chael gwiriad DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd). Mae llu o gyfleoedd ar gyfer datblygiad personol ac i gymryd rhan mewn sesiynau gyda’r aelodau ifanc a’u helpu i gael y fantais orau o’r theatr ieuenctid. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau i ymuno gan wirfoddolwyr B/byddar, anabl a rhai nad ydynt yn anabl!

Dyn ni’n ddiolchgar bob amser i bobl sy’n gallu cyfrannu eu hamser – popeth o un awr nawr ac yn y man i amser rheolaidd - i’n cefnogi ni. Gallwn ni roi pethau ymarferol ichi i’w gwneud, neu dasgau swyddfa os ydych chi’n fwy cyfforddus gyda’r math yna o waith. Cysylltwch â ni i ddysgu rhagor!

A man in his 50s wearing a bright yellow hoody smiles for the camera
Play Video
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content