Ein Straeon Ni

Not Sorry

Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’n bleser gennym gyhoeddi dau benodiad newydd i’r tîm. Mae Steph Back yn ymuno â ni’n amser llawn, gan ehangu’r rôl ran amser a oedd gyda hi’n barod, fel Rheolwraig Mynediad, Cynhwysiant a Chyfranogiad. Ac mae Garrin Clarke yn ymuno â ni’n amser llawn hefyd o fis Medi ymlaen fel Rheolwr Cynhyrchu a Thechnegol. Mae’r ddau’n aelodau gwerthfawr o’r tîm yn barod oherwydd eu gwaith rhan amser neu lawrydd gyda ni, a bydd yn bleser mawr inni gael gweld eu hwynebau braf yn fwy rheolaidd o hyn ymlaen.

Darllen mwy

Newyddion am y Staff

Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’n bleser gennym gyhoeddi dau benodiad newydd i’r tîm. Mae Steph Back yn ymuno â ni’n amser llawn, gan ehangu’r rôl ran amser a oedd gyda hi’n barod, fel Rheolwraig Mynediad, Cynhwysiant a Chyfranogiad. Ac mae Garrin Clarke yn ymuno â ni’n amser llawn hefyd o fis Medi ymlaen fel Rheolwr Cynhyrchu a Thechnegol. Mae’r ddau’n aelodau gwerthfawr o’r tîm yn barod oherwydd eu gwaith rhan amser neu lawrydd gyda ni, a bydd yn bleser mawr inni gael gweld eu hwynebau braf yn fwy rheolaidd o hyn ymlaen.

Darllen mwy

Fow yng Nghaeredin

Written by/Sgwennwyd gan Alun Saunders
Based on a concept by/Wedi’i seilio ar syniad gan Stephanie Back
Directed by/Cyfarwyddwyd gan Elise Davison

Darllen mwy

First Three Drops

First Three Drops returns for Limited Festive run (29-31 December only) With thanks to Admiral Group A Taking Flight/Park & Dare Theatre Co-production BOOK NOW

Darllen mwy
TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content