We are recruiting! – Operations Manager

Rydym yn recriwtio: Rheolwr(aig) Gweithrediadau

35 awr yr wythnos

£28,000 y flwyddyn

Yn gweithredu o Gaerdydd

Rôl barhaol

Mae’n bleser gan Theatr Taking Flight fod yn recriwtio ar gyfer rôl Rheolwr(aig) Gweithrediadau. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael profiad o weithio mewn rôl debyg, rhywun sy’n meddu ar hyblygrwydd sylweddol ac yn frwd am y Theatr.

Bydd gennych chi gyfrifoldeb gweithredol dros Gyllid, Adnoddau Dynol a Gweinyddiaeth ar draws y cwmni, wrth ichi gydweithio’n glòs â’n Cyfarwyddydd Gweithredol a’n Cyfarwyddydd Artistig ni.

Cwmni theatr bychan ydym yng Nghaerdydd, sy’n cynghori eraill ynghylch sicrhau mynediad rhwydd a chynhwysol i theatrau, gan weithio at ennill cynrychiolaeth gyfartal yn y theatr i bobl Fyddar ac anabl.

Ein bwriad yw i'n gweithlu ni gynrychioli bob rhan o gymdeithas, felly rydyn ni'n annog ymgeiswyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y celfyddydau ar hyn o bryd i wneud cais.

Os yw hyn yn swnio’n debyg i’ch sefyllfa chi, ac os carech chi ddysgu rhagor, lawrlwythwch ein swydd-ddisgrifiad

Os carech chi ddysgu rhagor, cysylltwch â ni louise@takingflighttheatre.co.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd 22ainnd o Ionawr

Gwnewch gais gan yrru llythyr eglurhaol, CV a llun i Louise
(louise@takingflighttheatre.co.uk). Mae croeso i chi wneud cais yn BSL, Cymraeg neu Saesneg trwy fideo, recordiad sain neu ddogfen ysgrifenedig.

 https://www.takingflighttheatre.org.uk/wp-content/uploads/2023/12/Operations-Manager-JD-bilingual-.pdf

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content