Actress Steph Back, who is Deaf, supported on stage in First Three Drops sby creative enabler Isabela Colby Browne

Hyfforddiant ar gyfer Galluogwyr Creadigol

Hyfforddiant ar gyfer Galluogwyr Creadigol

Mae Taking Flight a Hijinx yn gweithio ar y cyd at ddarparu hyfforddiant ar gyfer Galluogwyr Creadigol yng Nghaerdydd o 26ainth Chwefror ymlaen.

Mae’r cysyniad o ‘Galluogwyr Creadigol’ yn deillio o waith Graeae Theatre Companyac mae’n cyfeirio at rywun sy’n galluogi artistiaid Byddar/Dall/anabl neu niwroamrywiol i gyflawni eu hymarfer creadigol, yn hytrach na darparu’r gofal personol neu’r tasgiau gweinyddol sylfaenol a hyrwyddir gan gynlluniau megis Mynediad i Waith. Mae Galluogydd Creadigol yn helpu i lenwi bylchau mewn darpariaeth ac yn mynd i’r afael ag unrhyw anghydraddoldebau y gall artistiaid Byddar/Dall/anabl neu niwroamrywiol eu dioddef tra’n gweithio. Diolch i waith y Galluogydd Creadigol, gall artistiaid gynnal eu hannibyniaeth a theimlo eu bod yn llwyddo i fodloni eu hanghenion trwy gydol y broses rihyrsio a chynhyrchu.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys ein hyfforddiant dwys mewn ymwybyddiaeth o Fyddardod, Dallineb ac anabledd.

Cyfle hyfforddi â thâl yw hwn, ac mae nifer y llefydd felly yn gyfyngedig iawn. 

Fe gynhelir yr hyfforddiant yng nghanol Caerdydd o 26ain Chwefror tan y 1af o Fawrth, ac mae’n rhaid ichi fod ar gael i gymryd rhan ym mhob un o’r pum niwrnod o hyfforddiant.

I geisio amdano, anfonwch eich CV ynghyd â nodyn eglurhaol, neu fideo byr neu recordiad llais at admin@takingflighttheatre.co.uk erbyn y 9fed o Chwefror.

Bydd y broses ddethol yn digwydd mewn sesiwn weithdy a gynhelir yng Nghaerdydd ar yr 15eg o Chwefror. (Sylwch ar y newid dyddiad)

Os oes gennych chi gwestiynau ynghylch yr hyforddiant neu unrhyw gwestiynau ynghylch mynediad at y safle, cysylltwch â ni heb betruso.

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content