Symposia

Rydym wedi bod wrthi ers 2013 yn cynnal digwyddiadau symposiwm sy’n agored i weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau o bob cwr o Gymru a’r tu draw.

Roedd yr un cyntaf (Breaking Out of the Box - BOTB) yn gyflwyniad i ymarferwyr y celfyddydau sy’n defnyddio arferion cynhwysol. Arweiniwyd sgyrsiau a gweithdai gan rai o hoelion wyth byd y theatr anabl.

Canolbwyntiodd Breaking Out of the Box 2 (mewn partneriaeth â Creu Cymru) yn fwy penodol ar ehangu hygyrchedd y theatr a’r celfyddydau er lles cynulleidfaoedd ac artistiaid Byddar a Thrwm Eu Clyw.

Canolbwyntiodd BOTB 3 ar feithrin, datblygu a chroesawu cynulleidfaoedd a phobl greadigol sy’n ddall ac â Nam ar eu Golwg.

Gofynnai BOTB 4 “Cymru: Cenedl Amrywiol?”. Roeddem yn awyddus i drafod ac ymateb i’r cwestiynau a oedd wedi codi droeon ym myd y celfyddydau yng Nghymru yn ystod y flwyddyn flaenorol ynghylch tan-gynrychiolaeth yn y theatr, a sut gallwn ni ddwyn y rhesymau dros hyn i’r golwg, neu’r rhwystrau sy’n cadw lleoliadau a chynhyrchwyr theatr rhag troi’n fwy croesawgar ac yn fwy cynhwysol.

Mae’r siaradwyr wedi cynnwys: Jamie Beddard, Michele Taylor (Cyfarwyddydd Change, Ramps on the Moon), Ben Pettitt-Wade (Hijinx), Daryl Beeton (o Kazzum ar y pryd), Danny Braverman, Robert Softly-Gale (Birds of Paradise), Amanda & Wendy (Red Earth Theatre) Janna (Solar Bear), Maria Oshodi (Extant), Dr Louise Fryer (VocalEyes), Robin Bray-Hurren (ymgyngorydd ar ddeunyddiau cyffwrddadwy).

Os carech chi awgrymu testun i’w drafod, cymryd rhan mewn digwyddiad yn y dyfodol fel partner neu eu letya, cysylltwch â ni.

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

RT @GetTheChance4U: This short video provides information on a new project at @New_Theatre to collaborate... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:17 am

RT @omidaze: We have Claire Anderson BSL interpreter in #TheTalkingShop #Cardiff Monday May 23 &... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:16 am

Less than a week until Honour & Cherish take to the streets of Monmouth for... Darllen rhagor

May 22 2022, 10:03 am
Cymraeg
Skip to content