Symposia

Rydym wedi bod wrthi ers 2013 yn cynnal digwyddiadau symposiwm sy’n agored i weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau o bob cwr o Gymru a’r tu draw.

Roedd yr un cyntaf (Breaking Out of the Box - BOTB) yn gyflwyniad i ymarferwyr y celfyddydau sy’n defnyddio arferion cynhwysol. Arweiniwyd sgyrsiau a gweithdai gan rai o hoelion wyth byd y theatr anabl.

Canolbwyntiodd Breaking Out of the Box 2 (mewn partneriaeth â Creu Cymru) yn fwy penodol ar ehangu hygyrchedd y theatr a’r celfyddydau er lles cynulleidfaoedd ac artistiaid Byddar a Thrwm Eu Clyw.

Canolbwyntiodd BOTB 3 ar feithrin, datblygu a chroesawu cynulleidfaoedd a phobl greadigol sy’n ddall ac â Nam ar eu Golwg.

Gofynnai BOTB 4 “Cymru: Cenedl Amrywiol?”. Roeddem yn awyddus i drafod ac ymateb i’r cwestiynau a oedd wedi codi droeon ym myd y celfyddydau yng Nghymru yn ystod y flwyddyn flaenorol ynghylch tan-gynrychiolaeth yn y theatr, a sut gallwn ni ddwyn y rhesymau dros hyn i’r golwg, neu’r rhwystrau sy’n cadw lleoliadau a chynhyrchwyr theatr rhag troi’n fwy croesawgar ac yn fwy cynhwysol.

Mae’r siaradwyr wedi cynnwys: Jamie Beddard, Michele Taylor (Cyfarwyddydd Change, Ramps on the Moon), Ben Pettitt-Wade (Hijinx), Daryl Beeton (o Kazzum ar y pryd), Danny Braverman, Robert Softly-Gale (Birds of Paradise), Amanda & Wendy (Red Earth Theatre) Janna (Solar Bear), Maria Oshodi (Extant), Dr Louise Fryer (VocalEyes), Robin Bray-Hurren (ymgyngorydd ar ddeunyddiau cyffwrddadwy).

Os carech chi awgrymu testun i’w drafod, cymryd rhan mewn digwyddiad yn y dyfodol fel partner neu eu letya, cysylltwch â ni.

People discussing disability at Breaking Out Symposium
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content