Gwaith Maes

Mae gan Taking Flight hanes maith o ddarparu modelau rôl sy’n portreadu pobl Fyddar ac anabl yn gadarnhaol ac o arddangos arferion cynhwysol. Rydym yn creu, yn dyfeisio ac yn arwain gyda grwpiau o blant, pobl ifanc ac oedolion ym mhob math o sefyllfa a lleoliad.

Rydym yn daparu sesiynau gweithdy i gwrdd â thargedau cwricwlwm, ar destunau gosod a themâu, neu’n canolbwyntio ar waith gwahanol ymarferwyr, ac ar ben hyn mae gennym brofiad helaeth o greu pecynnau hyfforddiant pwrpasol ar gyfer sefydliadau, lleoliadau a gwasanaethau yn ogystal ag ysgolion.

Mae pob gweithdy neu brosiect a gynhelir gan Taking Flight yn cael ei arwain bob amser gan dîm cynhwysol, gan ddarparu modelau rôl cadarnhaol ac arddangos arferion cynhwysol. Mae gan bob aelod o’n tîm o hwyluswyr ei faes arbenigedd ei hun; maen nhw i gyd wedi’u hyfforddi, yn brofiadol, ac yn ddeiliaid gwiriad DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd). Gallwn arwain gwaith trwy gyfrwng BSL, Cymraeg neu Saesneg. Cysylltwch â ni.

Prosiectau Blaenorol:

  • Cynllunio a chynnal penwythnos theatr trochol safle-benodol ar gyfer Cymdeithas.
  • Gweithdai Shakespeare i ysgolion.
  • Creu perfformiad mewn ymateb i safle hanesyddol lleol gyda grŵp o fyfyrwyr.
  • Genedlaethol y Plant Byddar gydag arweinwyr Byddar a rhai sy’n clywed.
  • Sesiynau preswyl magu hyder gyda grwpiau o oedolion ag anafiadau i’r asgwrn cefn.

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

RT @GetTheChance4U: This short video provides information on a new project at @New_Theatre to collaborate... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:17 am

RT @omidaze: We have Claire Anderson BSL interpreter in #TheTalkingShop #Cardiff Monday May 23 &... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:16 am

Less than a week until Honour & Cherish take to the streets of Monmouth for... Darllen rhagor

May 22 2022, 10:03 am
Cymraeg
Skip to content