Gwaith Maes

Mae gan Taking Flight hanes maith o ddarparu modelau rôl sy’n portreadu pobl Fyddar ac anabl yn gadarnhaol ac o arddangos arferion cynhwysol. Rydym yn creu, yn dyfeisio ac yn arwain gyda grwpiau o blant, pobl ifanc ac oedolion ym mhob math o sefyllfa a lleoliad.

Rydym yn daparu sesiynau gweithdy i gwrdd â thargedau cwricwlwm, ar destunau gosod a themâu, neu’n canolbwyntio ar waith gwahanol ymarferwyr, ac ar ben hyn mae gennym brofiad helaeth o greu pecynnau hyfforddiant pwrpasol ar gyfer sefydliadau, lleoliadau a gwasanaethau yn ogystal ag ysgolion.

Mae pob gweithdy neu brosiect a gynhelir gan Taking Flight yn cael ei arwain bob amser gan dîm cynhwysol, gan ddarparu modelau rôl cadarnhaol ac arddangos arferion cynhwysol. Mae gan bob aelod o’n tîm o hwyluswyr ei faes arbenigedd ei hun; maen nhw i gyd wedi’u hyfforddi, yn brofiadol, ac yn ddeiliaid gwiriad DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd). Gallwn arwain gwaith trwy gyfrwng BSL, Cymraeg neu Saesneg. Cysylltwch â ni.

Prosiectau Blaenorol:

  • Cynllunio a chynnal penwythnos theatr trochol safle-benodol ar gyfer Cymdeithas.
  • Gweithdai Shakespeare i ysgolion.
  • Creu perfformiad mewn ymateb i safle hanesyddol lleol gyda grŵp o fyfyrwyr.
  • Genedlaethol y Plant Byddar gydag arweinwyr Byddar a rhai sy’n clywed.
  • Sesiynau preswyl magu hyder gyda grwpiau o oedolion ag anafiadau i’r asgwrn cefn.

A drama game, a woman with blond hair is delighted to be holding hands with the person opposite her
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content