Cysylltwch i ni

Cyfeiriad

 

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
02920 230020

Ebost

Elise Davison (Cyfarwyddydd Artistig) elise@takingflighttheatre.co.uk
Louise Ralph (Rheolwraig Gyffredinol) louise@takingflighttheatre.co.uk Steph Bailey-Scott (Arweinydd y Theatr Ieuenctid) (Byddar) steph@takingflighttheatre.co.uk Stella Patrick (Freelance Marketing Manager) marketing@takingflighttheatre.co.uk
Anfonebau a materion ariannol to Louise accounts@takingflighttheatre.co.uk

Byddwch yn Bartner:

Gall partneriaethau da ddod â llu o fuddion i bawb. Os ydych chi’n ganolfan, cynhyrchydd, cyllidydd, sefydliad corfforaethol neu unigolyn sydd â syniad da, byddem yn falch iawn i glywed beth sydd gennych chi i’w ddweud ynghylch sut gallem weithio gyda’n gilydd. Gallwn ninnau ddod â’n profiad a’n gwybodaeth arbenigol ni at y bwrdd! Cysylltwch â ni

Cyfryngau Cymdeithasol:

Play Video
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content