Cysylltwch i ni

Cyfeiriad

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
02920 230020

Ebost

Beth House (Cynhyrchydd Creadigol) beth@takingflighttheatre.co.uk
Elise Davison (Cyfarwyddydd Artistig) elise@takingflighttheatre.co.uk
Louise Ralph (Rheolwraig Gyffredinol) louise@takingflighttheatre.co.uk
Steph Back (Arweinydd y Theatr Ieuenctid) (Byddar) steph@takingflighttheatre.co.uk
Anna Rathbone (Arweinydd y Theatr Ieuenctid) anna@takingflighttheatre.co.uk
Anfonebau a materion ariannol i Louise ar accounts@takingflighttheatre.co.uk

Byddwch yn Bartner:

Gall partneriaethau da ddod â llu o fuddion i bawb. Os ydych chi’n ganolfan, cynhyrchydd, cyllidydd, sefydliad corfforaethol neu unigolyn sydd â syniad da, byddem yn falch iawn i glywed beth sydd gennych chi i’w ddweud ynghylch sut gallem weithio gyda’n gilydd. Gallwn ninnau ddod â’n profiad a’n gwybodaeth arbenigol ni at y bwrdd! Cysylltwch â ni

Cyfryngau Cymdeithasol:

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content