Ein Gweledigaeth ni

Ein Gweledigaeth ni... yw byd y celfyddydau lle mae’r storïau a adroddir a’r lleisiau a glywir yn gwir adlewyrchu’r byd yr ydym yn byw ynddo; lle mae’r theatr a grewn ni’n deall cynulleidfaoedd o bob cefndir ac yn eu gwahodd i mewn yn groesawgar.

Ein Cenhadaeth

Ein Cenhadaeth... yw dinistrio’r rhwystrau sy’n cadw pobl rhag cymryd rhan yn y theatr, gan wthio’n ddibaid yn erbyn yr hyn sy’n eu hatal rhag bod yn greadigol. Ein nod yw hybu cynrychiolaeth pobl Fyddar ac anabl yn y theatr trwy lefelu’r llwyfan. Dymunwn newid tirwedd y celfyddydau yng Nghymru a’r tu draw trwy herio eraill i feddwl mewn ffyrdd mwy cynhwysol.

Beth rydym yn ei wneud

Yma yn Taking Flight rydym yn creu cynyrchiadau theatr eofn ac anghyffredin gyda pherfformwyr sy’n Fyddar, yn anabl, a heb fod yn anabl. Mae ein gwaith yn teithio trwy Gymru a’r tu draw, ac yn aml byddwn yn ein cael ein hunain mewn lleoedd anghysbell yn perfformio mewn coetir, tiroedd castell, canolfan gymunedol neu arcêd siopa yn ogystal â theatrau traddodiadol ac ysgolion. . Dysgwch ragor

Ochr yn ochr â’n gwaith teithio, rydym wrthi’n meithrin talent anabl y genhedlaeth nesaf, ar y llwyfan a’r tu ôl i’r llenni. Rydym wedi gwneud hyn trwy gynnal [cyrsiau hyfforddiant proffesiynol cynhwysol]a chynlluniau mentora ar gyfer pobl sy’n eu hystyried eu hunain yn Fyddar neu’n anabl ac sy’n chwilio am y cam nesaf ymlaen at yrfa yn y theatr, neu a hoffai ddatblygu’r sgiliau sydd ganddynt a magu hyder. 

With over 10 years experience, we’ve become the “go to” organisation in Wales for advice, information or inspiration on integrating access & working with inclusive casts. Find out more about how we could help you in our Work Together section.  

We love to share what we’ve learnt about working inclusively, and host regular events aimed at inspiring other arts organisations to think outside the box when it comes to working with under-represented artists, and to explore new ways of making & marketing accessible work.

Jenna using an iPad in rehearsal
TF_logo_black

Taking Flight Theatre
Chapter Arts Centre
Market Rd
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Youth Theatre meets at:

Wales Millennium Centre
Bute Place
Cardiff, CF10 5AL

Newsletter

Donate

Support Taking Flight  with your generous donation. You can donate securely through our website (below) or send a cheque, payable to Taking Flight Theatre. (If you are a UK taxpayer, please click the Gift Aid option when donating online). Diolch!

Cymraeg
Skip to content