Pwy ydym ni

Ers iddynt roi’r gorau i’w bywyd teithiol fel actoresau mawreddog, mae Beth House ac Elise Davison wedi canolbwyntio ar greu theatr, ac yn 2009 aethant ati i sefydlu Theatr Taking Flight (TF). Syniad oedd hwn a ddyfeisiwyd ganddynt tra oeddent yn cerdded o gwmpas Ystad hyfryd – a thra hygyrch – Stagbwll, parc o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngorllewin Cymru. Bydd Elise a Beth bob amser yn danbaid frwdfrydig o blaid herio syniadau hen-ffasiwn ynghylch pwy sy’n cael mwynhau’r theatr a phwy sydd â’r hawl i’w greu.

Elise Davison

Artistic Director & Joint CEO

Elise is responsible for the overall artistic vision of the company. She is studying level 6 British Sign Language and has lots of experience embedding creative access.

Beth House

Development Director & Joint CEO
Beth is responsible for funding the work of Taking Flight. She also manages the organisation’s outreach work, including overseeing the Youth Theatre.

Louise Ralph

Rheolwraig Gyffredinol
Ymunodd Louise â’r tîm yn 2016 diolch i gyllid Camau Creadigol oddi wrth Gyngor Celfyddydol Cymru, ac aeth ati’n ddioed i sicrhau bod safon yr weinyddiaeth yn TF yn cyfateb i’r safonau uchel a osodir ar y llwyfan.

Anna Rathbone

Youth Theatre Leader

Anna works with Steph on delivering the Youth Theatre. She is an artist who is passionate about breaking down disabling barriers. Anna is studying Level 6 BSL.

Steph Back

Youth Theatre Leader

Steph is a profoundly Deaf actress, theatre maker and workshop leader. She is the lead facilitator our  youth theatre for Deaf and Hard of hearing young people something that she is extremely passionate about! She also leads our Deaf Awareness training. 

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Dr Emily Garside (Chair) – Academic and Writer
Sara Beer – Regional Manager South Wales, Disability Arts Cymru
Tony Mckay – Access Consultant
Dr. Sara-Rhys-Jones – Clinical Psychologist
Matthew Bassett – Independent Living Advisor
Nigel Rees – Accountant
Damien Dickens
Andrew Tinley
Tafsila Khan
Jenna Preece
Ben Owen Jones
Dr Marta Minier
Hadley Taylor

Gwobrau a Dyfarniadau

Dyma rai o’r dyfarniadau yr ydym wedi’u derbyn yn cydnabod ein gwaith:
  • 2017 Gwobrau Cymru er Rhagoriaeth Gweithredu ynghylch Colled Clyw – Ail Orau.
  • 2016 Gwobr Dengmlwyddiant er Newid Bywydau, Cynghrair Pobl Anabl Penybont-ar-Ogwr.
  • 2016 Gwobr i’r Ensemble Gorau, Gwobrau Theatre Cymru, i’r Winter’s Tale.
  • 2014 Sefydliad a Edmygir Fwyaf, Trydydd Sector Cymru – Ail Orau.
  • 2013 Gwobrau Cenedlaethol er Amrywiaeth, Cymuned (Bod Dynol Go Iawn).
TF_logo_black

Taking Flight Theatre
Chapter Arts Centre
Market Rd
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Youth Theatre meets at:

Wales Millennium Centre
Bute Place
Cardiff, CF10 5AL

Newsletter

Donate

Support Taking Flight  with your generous donation. You can donate securely through our website (below) or send a cheque, payable to Taking Flight Theatre. (If you are a UK taxpayer, please click the Gift Aid option when donating online). Diolch!

Cymraeg
Skip to content