Pwy ydym ni

Sefydlodd Elise DavisonTheatr Taking Flight gyda cyd-sylfaenydd Beth House yn 2008. Syniad oedd hwn a ddyfeisiwyd ganddynt tra oeddent yn cerdded o gwmpas Ystad hyfryd – a thra hygyrch – Stagbwll, parc o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngorllewin Cymru. Bydd Elise a Beth bob amser yn danbaid frwdfrydig o blaid herio syniadau hen-ffasiwn ynghylch pwy sy’n cael mwynhau’r theatr a phwy sydd â’r hawl i’w greu.

Elise Davison

Cyfarwyddydd Artistig a Brif Swyddog Gweithredol

Elise sy’n gyfrifol am weledigaeth artistig gyffredinol y cwmni. Mae hi’n astudio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)lefel 6 ac mae hi wedi cael profiad sylweddol o ymwreiddio rhwyddfynediad creadigol.

Louise Ralph

Cyfarwyddwraig Weithredol
Ymunodd Louise â’r tîm yn 2016 diolch i gyllid Camau Creadigol oddi wrth Gyngor Celfyddydol Cymru, ac aeth ati’n ddioed i sicrhau bod safon yr weinyddiaeth yn TF yn cyfateb i’r safonau uchel a osodir ar y llwyfan.

Steph Back

Swyddog Cyfranogi, Rhwyddfynediad a Chynhwysiant

Mae Steph yn actores, gwneuthurwraig theatr ac arweinydd gweithdai sy’n ddwys-Fyddar. Hi yw prif hwylusydd ein Theatr Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc Fyddar a Thrwm eu Clyw – rhywbeth y mae hi’n credu’n daer ynddo! Mae hi’n arwain ein hyfforddiant mewn Ymwybyddiaeth o Fyddardod. 

Garrin Clarke

Rheolwr Technegol a Chynyrchiadau

Mae Garrin yn rheolwr llwyfan, dylunydd goleuo a rheolwr cynyrchiadau profiadol. Fe sy’n gofalu am bopeth technegol i’r cwmni. Mae Garrin wedi llwyddo’n ddiweddar i basio BSL Lefel 1.

Elin Phillips

Cynorthwy-ydd i’r Theatr Ieuenctid

Mae Elin yn gweithio gyda Steph ar weithgareddau’r Theatr Ieuenctid. Magwyd Elin ym Mhenybont ar Ogwr, ac astudiodd hi actio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae Elin yn ffurfio hanner cwmni theatr Criw Brwd ac mae ganddi BSL Lefel 2.

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Sara Beer: Rheolwraig Ranbarthol, De Cymru, DAC
Tony Mckay: Ymgynghorydd Hygyrchedd
Dr. Sara-Rhys-Jones: Seicolegydd Clinigol
Nigel Rees: - Cyfrifydd
Damien Dickens: Rheolwr Cyfrifon
Andrew Tinley: Rheolwr Gweithrediadau a Rhwyddfynediad, Derby Theatre
Tafsila Khan: Ymgynghorydd a blogwraig ddall
Ben Owen Jones: Actores
Dr Marta Minier: Darlithydd Cyswllt mewn Theatr, Cyfryngau a Drama
Hadley Taylor: Rheolwr Llwyfan
Jeff Brattan-Wilson: Ymgysylltu a Phrif Swyddog, Gofal Cymdeithasol Cymru

Gwobrau a Dyfarniadau

Dyma rai o’r dyfarniadau yr ydym wedi’u derbyn yn cydnabod ein gwaith:
  • 2017 Gwobrau Cymru er Rhagoriaeth Gweithredu ynghylch Colled Clyw – Ail Orau.
  • 2016 Gwobr Dengmlwyddiant er Newid Bywydau, Cynghrair Pobl Anabl Penybont-ar-Ogwr.
  • 2016 Gwobr i’r Ensemble Gorau, Gwobrau Theatre Cymru, i’r Winter’s Tale.
  • 2014 Sefydliad a Edmygir Fwyaf, Trydydd Sector Cymru – Ail Orau.
  • 2013 Gwobrau Cenedlaethol er Amrywiaeth, Cymuned (Bod Dynol Go Iawn).
TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

RT @GetTheChance4U: This short video provides information on a new project at @New_Theatre to collaborate... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:17 am

RT @omidaze: We have Claire Anderson BSL interpreter in #TheTalkingShop #Cardiff Monday May 23 &... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:16 am

Less than a week until Honour & Cherish take to the streets of Monmouth for... Darllen rhagor

May 22 2022, 10:03 am
Cymraeg
Skip to content