Pwy ydym ni

Sefydlodd Elise Theatr Taking Flight ar y cyd â Beth House yn 2008. Fe ddaeth y syniad iddynt tra eu bod yn cerdded o gwmpas Ystad brydferth – a hygyrch iawn - Stagbwll, un o safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngorllewin Cymru.

Bydd Taking Flight bob amser yn brwdfrydig gefnogi’r nod o herio’r hen ragdybiau ynghylch pwy sy’n cael mwynhau’r theatr a phwy sy’n cael creu theatr.

Play Video about Elise andSteph sign hello whist seated in a theatre with lime green seats. They are happy and smiling, extendinga warm welcome to all

Elise Davison

Cyfarwyddwraig Artistig

Elise sy’n gyfrifol am weledigaeth artistig gyffredinol y cwmni. Mae hi’n astudio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)lefel 6 ac mae hi wedi cael profiad sylweddol o ymwreiddio rhwyddfynediad creadigol.

Louise Ralph

Cyfarwyddwraig Weithredol
Ymunodd Louise â’r tîm yn 2016 diolch i gyllid Camau Creadigol oddi wrth Gyngor Celfyddydol Cymru, ac aeth ati’n ddioed i sicrhau bod safon yr weinyddiaeth yn TF yn cyfateb i’r safonau uchel a osodir ar y llwyfan.

Steph Bailey-Scott

Swyddog Cyfranogi, Rhwyddfynediad a Chynhwysiant

Mae Steph yn actores, gwneuthurwraig theatr ac arweinydd gweithdai sy’n ddwys-Fyddar. Hi yw prif hwylusydd ein Theatr Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc Fyddar a Thrwm eu Clyw – rhywbeth y mae hi’n credu’n daer ynddo! Mae hi’n arwain ein hyfforddiant mewn Ymwybyddiaeth o Fyddardod. 

A blond haired woman with blue eyes smiles for the camera, her lips closed

Elin Phillips

Cynorthwy-ydd i’r Theatr Ieuenctid

Mae Elin yn gweithio gyda Steph ar weithgareddau’r Theatr Ieuenctid. Magwyd Elin ym Mhenybont ar Ogwr, ac astudiodd hi actio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae Elin yn ffurfio hanner cwmni theatr Criw Brwd ac mae ganddi BSL Lefel 2.

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Sara Beer: Actores, Gweithwr Celfyddydau Anabledd
Lesley Rossiter: Ymgynghorydd Adnoddau Dynol a Hyfforddwraig Arweinyddiaeth
Alan Thomas- Williams: Swyddog Cyflawniad dros Gwricwlwm y Celfyddydau Mynegiannol, Cyngor Caerdydd
Andrew Tinley, gyd-gadeirydd: Tinley: Rheolwr Gweithrediadau a Rhwyddfynediad yn Theatr Derby.
Ben Owen Jones: Actores
Dr Marta Minier: Darlithydd Cyswllt mewn Theatr, Cyfryngau a Drama
Hadley Taylor, co-chair: Rheolwr Llwyfan
Jeff Brattan-Wilson: Ymgysylltu a Phrif Swyddog, Gofal Cymdeithasol Cymru
Sophia Karpaty: Ymarferydd Theatr Llawrydd
Roger Hudson: Hwylusydd ddrama, Addysgwr
Lisa De Benedictis: Cyfreithwraig
Cliciwch yma i weld rhagor o wybodaeth am ein Bwrdd.

Cydweithwyr Creadigol

Tafsila Khan: Ymgynghorydd a blogwraig ddall
Becky Davies:
Artist, Dylunydd, Uwch Ddarlithydd
Alistair Sill:
Disgrifiadydd Sain, Actor
Sam Bees: Actor, ysgrifennwr
Ruth Stringer:
Dylunydd
Jenna Preece:
Actores
Mary-Jayne Russell de Clifford:
Gwneuthurwraig Theatr a Hwylusydd
Garrin Clarke
: Rheolwr Llwyfan/Cynhyrchiad a Dylunydd Goleuo
Clicwch yma ar gyfer fwy ar wybodaeth am ein Cydweithwyr Creadigol

Pobl Greadigol ar Ddechrau eu Gyrfa

Emily Rose Corby: Gwneuthurwraig Theatr, Mentor Creadigol Byddar
Mason Lima: Artist, Dylunydd
Ciaran Fitzgerald: Ysgrifennydd
Macsen McKay: Actor, Gwneuthurwr Theatr
Bones Carter: Artist, Dylunydd
Cliciwch yma i weld rhagor o wybodaeth am ein Pobl Greadigol ar Ddechrau eu Gyrfa
A drawing of a smiling child in black marker on a yellow background,the word Smile is in white bottom left

Gwobrau a Dyfarniadau

Dyma rai o’r dyfarniadau yr ydym wedi’u derbyn yn cydnabod ein gwaith:
  • 2022 Ar y Rhestr Fer ar gyfer y Wobr Fantastic for Families
  • 2017 Gwobrau Cymru er Rhagoriaeth Gweithredu ynghylch Colled Clyw – Ail Orau.
  • 2016 Gwobr Dengmlwyddiant er Newid Bywydau, Cynghrair Pobl Anabl Penybont-ar-Ogwr.
  • 2016 Gwobr i’r Ensemble Gorau, Gwobrau Theatre Cymru, i’r Winter’s Tale.
  • 2014 Sefydliad a Edmygir Fwyaf, Trydydd Sector Cymru – Ail Orau.
  • 2013 Gwobrau Cenedlaethol er Amrywiaeth, Cymuned (Bod Dynol Go Iawn).
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content