Pwy ydym ni

Sefydlodd Elise DavisonTheatr Taking Flight gyda cyd-sylfaenydd Beth House yn 2008. Syniad oedd hwn a ddyfeisiwyd ganddynt tra oeddent yn cerdded o gwmpas Ystad hyfryd – a thra hygyrch – Stagbwll, parc o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngorllewin Cymru. Bydd Elise a Beth bob amser yn danbaid frwdfrydig o blaid herio syniadau hen-ffasiwn ynghylch pwy sy’n cael mwynhau’r theatr a phwy sydd â’r hawl i’w greu.

Elise Davison

Cyfarwyddydd Artistig a Brif Swyddog Gweithredol

Elise sy’n gyfrifol am weledigaeth artistig gyffredinol y cwmni. Mae hi’n astudio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)lefel 6 ac mae hi wedi cael profiad sylweddol o ymwreiddio rhwyddfynediad creadigol.

Louise Ralph

Rheolwraig Gyffredinol
Ymunodd Louise â’r tîm yn 2016 diolch i gyllid Camau Creadigol oddi wrth Gyngor Celfyddydol Cymru, ac aeth ati’n ddioed i sicrhau bod safon yr weinyddiaeth yn TF yn cyfateb i’r safonau uchel a osodir ar y llwyfan.

Steph Back

Swyddog Cyfranogi, Rhwyddfynediad a Chynhwysiant

Mae Steph yn actores, gwneuthurwraig theatr ac arweinydd gweithdai sy’n ddwys-Fyddar. Hi yw prif hwylusydd ein Theatr Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc Fyddar a Thrwm eu Clyw – rhywbeth y mae hi’n credu’n daer ynddo! Mae hi’n arwain ein hyfforddiant mewn Ymwybyddiaeth o Fyddardod. 

Garrin Clarke

Technical & Production Manager

Garrin is an experienced stage manager, lighting designer and production manager. He handles all things technical for the company. Garrin has recently passed Level 1 BSL.

Anna Rathbone

Arweinydd y Theatr Ieuenctid

Mae Anna’n hwyluso’r Theatr Ieuenctid ar y cyd â Steph. Mae hi’n artist sy’n credu’n angerddol mewn dymchwel rhwystrau sy’n anablu pobl. Mae Anna’n astudio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)lefel 6.

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Dr Emily Garside(Cadeirydd) – Academydd a Llenor
Sara Beer: Rheolwraig Ranbarthol, De Cymru, DAC
Tony Mckay: Ymgynghorydd Hygyrchedd
Dr. Sara-Rhys-Jones: Seicolegydd Clinigol
Matthew Bassett: Cynghorydd ar Fyw yn Annibynnol
Nigel Rees: - Cyfrifydd
Damien Dickens: Rheolwr Cyfrifon
Andrew Tinley: Rheolwr Gweithrediadau a Rhwyddfynediad, Derby Theatre
Tafsila Khan: Ymgynghorydd a blogwraig ddall
Jenna Preece: Actores
Ben Owen Jones: Actores
Dr Marta Minier: Darlithydd Cyswllt mewn Theatr, Cyfryngau a Drama
Hadley Taylor: Rheolwr Llwyfan
Jeff Brattan-Wilson: Ymgysylltu a Phrif Swyddog, Gofal Cymdeithasol Cymru

Gwobrau a Dyfarniadau

Dyma rai o’r dyfarniadau yr ydym wedi’u derbyn yn cydnabod ein gwaith:
  • 2017 Gwobrau Cymru er Rhagoriaeth Gweithredu ynghylch Colled Clyw – Ail Orau.
  • 2016 Gwobr Dengmlwyddiant er Newid Bywydau, Cynghrair Pobl Anabl Penybont-ar-Ogwr.
  • 2016 Gwobr i’r Ensemble Gorau, Gwobrau Theatre Cymru, i’r Winter’s Tale.
  • 2014 Sefydliad a Edmygir Fwyaf, Trydydd Sector Cymru – Ail Orau.
  • 2013 Gwobrau Cenedlaethol er Amrywiaeth, Cymuned (Bod Dynol Go Iawn).
TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content