Elise, a blonde haired woman, wearing a dark top signs. I

Elise Davison

Elise Davison

Cyfarwyddwraig Artistig

Elise sy’n gyfrifol am weledigaeth artistig gyffredinol y cwmni. Mae hi’n astudio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)lefel 6 ac mae hi wedi cael profiad sylweddol o ymwreiddio rhwyddfynediad creadigol.

Cyfarwyddwraig Artistig

Elise sy’n gyfrifol am weledigaeth artistig gyffredinol y cwmni. Mae hi’n astudio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) lefel 6 ac mae hi wedi cael profiad sylweddol o ymwreiddio rhwyddfynediad creadigol.

Email/Ebost:

elise@takingflighttheatre.co.uk

Telephone/Ffôn

+44 (0)7939552171

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content