Steph, a curly haired woman, wearing a red top and purple hoody signs.

Steph Bailey-Scott

Steph Bailey-Scott

Participation, Access & Inclusion Officer

Steph is a profoundly Deaf actress, theatre maker and workshop leader. She is the lead facilitator our youth theatre for Deaf and Hard of hearing young people something that she is extremely passionate about! She also leads our Deaf Awareness training. 

Swyddog Cyfranogi, Rhwyddfynediad a Chynhwysiant

Mae Steph yn actores, gwneuthurwraig theatr ac arweinydd gweithdai sy’n ddwys-Fyddar. Hi yw prif hwylusydd ein Theatr Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc Fyddar a Thrwm eu Clyw – rhywbeth y mae hi’n credu’n daer ynddo! Mae hi’n arwain ein hyfforddiant mewn Ymwybyddiaeth o Fyddardod. 

Email/Ebost:

steph@takingflighttheatre.co.uk

Telephone/Ffôn (text only/testun yn unig):

+44 (0)7856700733

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content