Louise, a greyhaired woman, wearing a striped top signs.

Louise Ralph

Louise Ralph

Cyfarwyddwraig Weithredol
Louise joined the team in 2016 thanks to Arts Council of Wales Creative Steps funding, & set to work immediately to ensure the quality of administration at Taking Flight matched the high standards set on stage.
 
Cyfarwyddwraig Weithredol
Ymunodd Louise â’r tîm yn 2016 diolch i gyllid Camau Creadigol oddi wrth Gyngor Celfyddydol Cymru, ac aeth ati’n ddioed i sicrhau bod safon yr weinyddiaeth yn TF yn cyfateb i’r safonau uchel a osodir ar y llwyfan.
Email/Ebost:

louise@takingflighttheatre.co.uk

Telephone/Ffôn

+44 (0)7737253989

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content