A close up of the poster for the Conjurer of Cwrtycadno. In B&W a young girl with long blond hair looks surprised Around her are two fairies in orange and purple representing autumn and winter seasons

The Conjurer of Cwrtycadno 2023

Cyd-gynhyrchiad gan Theatr Taking Flight / LAStheatre/ Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Adran y Digwyddiadau Rhyfedd yn cyflwyno

Dyn Hysbys Cwrtycadno

Ydych chi’n ddewr ac yn chwilfrydig? Ai rhywun tawel, di-gyffro ydych chi? Oes gyda chi brofiad o ddelio â’r Tylwyth Teg? Os felly, mae ar Adran y Digwyddiadau Rhyfedd angen eich cymorth chi.

Whilst researching her ancestry in the National Library of Wales a young woman named Heledd Harries discovered a book by her Great Great Great Great Grandfather. A book of incantations! Heledd knew nothing of the magic in her blood or the trouble she was about to cause. Now we need your help to get hundreds of bewildered Tylwyth Teg back to their homes.

The Conjurer of Cwrtycadno is an accessible adventure for families taking place across Wales this Summer. Part treasure hunt, part theatre production, the show features integrated BSL and live audio description. Join us for this curious tale – a celebration of Welsh folklore, magic and the changing of the seasons.

Original production funded by Bridgend County Council’s Social Recovery Fund.

Written by: Barra Collins

Cyfarwyddwraig: Elise Davison

Design: Ruth Stringer

Composer: Sam Bees

Dylunio Goleuadau: Garrin Clarke

Rehearsal photos: Kirsten McTernan

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content