Achos Rhyfeddol Aberlliw

Adran y Digwyddiadau Rhyfedd

Achos Rhyfeddol Aberlliw

1af-6fed Mehefin 2021

Yn galw pob ditectif, pob darganfyddwr a darganfyddwraig, a phob un sy’n mentro breuddwydio!  

Croeso i Adran y Digwyddiadau Rhyfedd. Fel recriwt newydd, fe gei di dy fwrw’n syth i’r dwfn wrth glywed y newydd rhyfedd bod tref fach yng Nghymru’n dioddef diflaniad llwyr lliwiau! Flwyddyn yn ôl, cafodd y lliwiau I gyd eu dwyn gan... rywbeth, ac oddi ar hynny nid yw dim yr un peth. Alli di ein helpu ni i datrys Achos Rhyfeddol Aberlliw?

Os galli di helpu pobl y dref i ddod â’r lliwiau yn ôl i Aberlliw o fewn 60 munud, rwyt ti’n debygol iawn o gael dyrchafiad a swydd barhaol yn yr Adran!

You will receive live video updates from Aberlliw and tasks to complete via an app as you journey around Llyn Llech Owain, Cross Hands or Bryngarw Country Park.

Pob lwc iti, Asiant – a chofia: mae’r byd i gyd yn gwylio.

Antur mewn 3 rhan - dyma sut mae'n gweithio

Cam 1: Am 4:30pm y diwrnod cyn eich taith, byddwch yn derbyn gwahoddiad i sesiwn friffio ymlaen llaw, sy'n cael ei chynnal ar ffurf cyfarfod Zoom - dyma ran gyntaf y profiad. A pheidiwch ag anghofio lawrlwytho'r ap a fydd yn eich tywys ar y diwrnod. (Tua 30 mun)

 Cam 2: Diwrnod y daith - byddwch yn cyrraedd Llyn Llech Owain a, chan ddefnyddio'r ap, byddwch yn cael eich tywys ar hyd y llwybr, gan gyflawni tasgau ar hyd y ffordd. (Tua 1 awr)  

 Cam 3: Ar ôl i chi gyrraedd adref, byddwch yn derbyn yr ail ddiweddariad fideo ar, sef yr un olaf, a bydd hyn yn dod â'ch taith i ben. (Tua 10 mun)

Dim ond nifer gyfyngedig o leoedd fydd ar gael er mwyn cadw dy anturiaeth yn ddiogel rhag Cofid; cadwa dy le nawr felly ar clicwch yr enw'r parc uchod.

A Taking Flight/LAS Theatre coproduction in association with Awen Cultural Trust and Theatrau Sir Gar.

Download the agent access briefing for Achos Rhyfeddol Aberlliw yma.

Cymraeg
Skip to content