Hwylusydd Cynorthwyol, Theatr Ieuenctid

Rydym yn chwilio am Hwylusydd Cynorthwyol sy’n llawn dychymyg ac yn ysbrydoledig i ymuno â’r tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo’r Hwylusydd Arweiniol sy’n Fyddar i redeg ein Theatr Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 3-18 oed sy’n Fyddar a Thrwm eu Clyw.

Rydym yn chwilio am rywun ag ymagwedd gynhwysol, sydd wedi ymrwymo i helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau.

Fe gynhelir cyfweliadau ar y 15 fed o Fawrth, ac fe ofynnir i’r ymgeiswyr ar y rhestr fer fod ar gael hefyd i ddod i sesiwn gyda’r Theatr Ieuenctid ddydd Sadwrn y 19 eg o Fawrth. Ein gobaith yw y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus, unwaith y caiff ei ph/benodi, yn gallu dechrau gweithio cyn gynted ag y bydd y gwiriadau angenrheidiol i gyd wedi cael eu cwblhau.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus draddodi sesiynau byw yn ein canolfan yng Nghaerdydd. Nid yw costau adleoli/teithio ar gael ar gyfer y swydd hon.

 

To apply send your cv and a short cover letter (1 page of A4) or video (up to 5mins) to steph@takingflighttheatre.co.uk by 5pm on 7th March

Lawrlwythwch y Swydd-Ddisgrifiad yma

Lawrlwythwch y Manyleb y person yma

Lawrlwythwch y Geirfa yma

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content