A boy in a Star Wars tshirt poses - he is a lion or a tiger, or even a bear. The photo is surrounded by colourful Taking FLight graphics

Hwylusydd Cynorthwyol, Theatr Ieuenctid

Rydym yn chwilio am Hwylusydd Cynorthwyol sy’n llawn dychymyg ac yn ysbrydoledig i ymuno â’r tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo’r Hwylusydd Arweiniol sy’n Fyddar i redeg ein Theatr Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 3-18 oed sy’n Fyddar a Thrwm eu Clyw.

Rydym yn chwilio am rywun ag ymagwedd gynhwysol, sydd wedi ymrwymo i helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau.

Fe gynhelir cyfweliadau ar y 15 fed o Fawrth, ac fe ofynnir i’r ymgeiswyr ar y rhestr fer fod ar gael hefyd i ddod i sesiwn gyda’r Theatr Ieuenctid ddydd Sadwrn y 19 eg o Fawrth. Ein gobaith yw y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus, unwaith y caiff ei ph/benodi, yn gallu dechrau gweithio cyn gynted ag y bydd y gwiriadau angenrheidiol i gyd wedi cael eu cwblhau.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus draddodi sesiynau byw yn ein canolfan yng Nghaerdydd. Nid yw costau adleoli/teithio ar gael ar gyfer y swydd hon.

 

To apply send your cv and a short cover letter (1 page of A4) or video (up to 5mins) to steph@takingflighttheatre.co.uk by 5pm on 7th March

Lawrlwythwch y Swydd-Ddisgrifiad yma

Lawrlwythwch y Manyleb y person yma

Lawrlwythwch y Geirfa yma

Logo: Children in Need
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content