Swyddi Rheoli Llwyfan Road

Mae Cwmni Theatr Taking Flight a Theatrau RhCT yn chwilio am gweithiwr proffesiynol ar gyfer eu cynhyrchiad nesaf o Road gan Jim Cartwright 

Fe gyflwynir Road yn Theatr y Parc a’r Dâr ym mis Medi, wedi’i ariannu gan Gyngor Cefyddydau Cymru, Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd a’r Tŷ Cerdd. Bydd ymarferion yn dechrau ar 30ain Awst, a daw’r cynhyrchiad i ben ar 30ain Medi. Cynhelir wythnos gychwynnol o ymarferiadau hefyd ar 4ydd – 8fed Gorffennaf . Yn union fel pob cynhyrchiad arall o waith Taking Flight, bydd hwn yn cyfuno BSL, capsiynau creadigol a disgrifiadau sain.

Cynhelir yr ymarferion yn Nhreorci a Chaerdydd.    

Lawrlwythewch Disgrifiad Swydd Rheolwr(aig) Llwyfan y Cwmni yma

Lawrlwythewch Disgrifiad Swydd Rheolwr(aig) Llwyfan C/Gynorthwyol yma

Dyddiad Cau: 21ain Chwefror, 5yp

 

You can listen to this information yma, neu wrando ar yr hysbysebion lawn ar y dde.

Lawrlwythewch y fersiwn 'Easy Read' yma

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content