A brightly coloured graphic in Taking Flight's trademark orange, yellow, turquoise and purple, featuring balloons and bunting. In the corner is a b&w photo of a woman with short dark hair and glasses

Popeth yn newid ar fwrdd y Bwrdd!

Ar ôl blynyddoedd maith o weithio’n ymroddedig er lles y Cwmni, mae ein Cadeirydd y Dr Emily Garside yn ein gadael ni i ganlyn diddordebau newydd. Dywedodd Emily: “Ar ôl chwe blynedd mae’n bryd imi ffarwelio – yn drist iawn – â bwrdd Taking Flight. Dw i’n falch iawn o’r gwaith dw i wedi’i wneud gyda’r cwmni, ac i weld pa mor bell mae Taking Flight wedi symud ymlaen dros y blynyddoedd diwethaf hyn. Dw i’n edrych ymlaen at weld beth fyddan nhw’n ei gyflawni nesaf.' 

A hithau’n eiriolydd gwych dros gyfartaledd a thros y cwmni, ymunodd Emily â’r bwrdd yn 2016 gan ddod yn Gadeirydd yn 2017. Mae hi wedi llywio’r cwmni trwy gyfnod pwysig yn ei ddatblygiad, gan gynnwys dyfroedd tymhestlog y ddwy flynedd ddiwethaf hyn. Byddwn ni’n fythol ddiolchgar iddi am yr amser a dreuliodd hi gyda ni, ei sgiliau a’i mewnwelediad yn ystod ei chyfnod gyda ni, a dymunwn iddi y llwyddiant mwyaf posibl ym mhopeth y mae hi’n ei wneud yn y dyfodol.

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content