Y CYMOEDD A FI: Gweithdy Diorama

Ymunwch â’r artist a’r dylunydd theatr Becky Davies i greu eich diorama eich hunan o ddeunyddiau crefft a rhai wedi’u hailgylchu. Bydd eich golygfa fach mewn blwch yn adrodd stori o Gymoedd De Cymru a fydd yn cael ei chynnwys mewn arddangosfa ddi-dâl yn Theatr y Parc a’r Dâr yn hwyrach yn y flwyddyn.

Manteisiwch ar eich diorama i rannu’ch hoff atgofion o dreulio amser yn y Cymoedd yn y 1980au, rhyw hanes o ddyddiau eich ieuenctid yn y Cymoedd, neu atgofion o’r ardal i’w rhannu â rhywun sy’n annwyl ichi.

Dydd Mawrth 2ail Awst, 10.30yb-12.30yp

Theatr y Parc a’r Dâr

Treorci

Trefnwch eich lle yn rct-theatres.co.uk

Gyda chyfieithiad BSL

With thanks to:

digital-white-background
TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

RT @GetTheChance4U: This short video provides information on a new project at @New_Theatre to collaborate... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:17 am

RT @omidaze: We have Claire Anderson BSL interpreter in #TheTalkingShop #Cardiff Monday May 23 &... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:16 am

Less than a week until Honour & Cherish take to the streets of Monmouth for... Darllen rhagor

May 22 2022, 10:03 am
Cymraeg
Skip to content