Galw Allan Road 3

Mae Cwmni Theatr Taking Flight a Theatrau RhCT yn chwilio am actorion sy’n ddefnyddwyr brodorol BSL neu sydd â chymhwyster lefel 6 yn BSL ar gyfer eu cynhyrchiad nesaf o Road gan Jim Cartwright.. 

Fe gyflwynir Road yn Theatr y Parc a’r Dâr ym mis Medi, wedi’i ariannu gan Gyngor Cefyddydau Cymru, Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd a’r Tŷ Cerdd

Bydd ymarferion yn dechrau ar 30ain Awst, a daw’r cynhyrchiad i ben ar 30ain Medi. Cynhelir wythnos gychwynnol o ymarferiadau hefyd ar 4ydd – 8fed Gorffennaf . Yn union fel pob cynhyrchiad arall o waith Taking Flight, bydd hwn yn cyfuno BSL, capsiynau creadigol a disgrifiadau sain.

Cynhelir yr ymarferion yn Nhreorci a Chaerdydd. Ad-delir costau adleol gan y cwmni yn unol ag arfer ITC / Equity

Clywelediadau – os bydd eich cais yn llwyddiannus, fe ofynnir ichi ddod i glywelediad ar un o’r dyddiadau canlynol:

25th February Cardiff

2nd March Treorchy

8th March Cardiff

Cytundeb ITC / Equity

I geisio, anfonwch lythyr eglurhaol byr neu fideo, ynghyd â’ch CV neu ddolen Spotlight at elise@takingflighttheatre.co.ukCroesawir ceisiadau yn BSL, Cymraeg neu Saesneg erbryn 5yh ar 14th Chwefror

 

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

RT @GetTheChance4U: This short video provides information on a new project at @New_Theatre to collaborate... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:17 am

RT @omidaze: We have Claire Anderson BSL interpreter in #TheTalkingShop #Cardiff Monday May 23 &... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:16 am

Less than a week until Honour & Cherish take to the streets of Monmouth for... Darllen rhagor

May 22 2022, 10:03 am
Cymraeg
Skip to content