Newyddion am y Staff

Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’n bleser gennym gyhoeddi dau benodiad newydd i’r tîm. Mae Steph Back yn ymuno â ni’n amser llawn, gan ehangu’r rôl ran amser a oedd gyda hi’n barod, fel Rheolwraig Mynediad, Cynhwysiant a Chyfranogiad. Ac mae Garrin Clarke yn ymuno â ni’n amser llawn hefyd o fis Medi ymlaen fel Rheolwr Cynhyrchu a Thechnegol. Mae’r ddau’n aelodau gwerthfawr o’r tîm yn barod oherwydd eu gwaith rhan amser neu lawrydd gyda ni, a bydd yn bleser mawr inni gael gweld eu hwynebau braf yn fwy rheolaidd o hyn ymlaen.

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

RT @GetTheChance4U: This short video provides information on a new project at @New_Theatre to collaborate... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:17 am

RT @omidaze: We have Claire Anderson BSL interpreter in #TheTalkingShop #Cardiff Monday May 23 &... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:16 am

Less than a week until Honour & Cherish take to the streets of Monmouth for... Darllen rhagor

May 22 2022, 10:03 am
Cymraeg
Skip to content