Cyfle Gweithio: Rheolwr Prosiect

Rheolwr Prosiect

Nifer yr oriau: 22.5 awr yr wythnos - Gweithio'n hyblyg yn ôl gofynion y prosiect.

Cyflog: £24,000 pro rata

Lleoliad: Ledled Cymru a rhywfaint o weithio gartref ac o bell.

TymorTymor Penodol: Mis Tachwedd 2021 - Mis Ionawr 2023 (14 mis)

N.B. Y dyddiad cau wedi'i ymestyn i 20 Medi

Mae Cwmni Theatr Taking Flight, Theatrau RhCT, Theatrau Sir Gar, Pontio, DACymru ac Hynt yn chwilio am Reolwr Prosiect trefnus a llawn cymhelliant sydd â phrofiad o fod yn fyddar neu sydd ag anabledd arall i'n helpu ni i gyflwyno prosiect newydd cyffrous.

Breaking the Box (teitl dros dro) yn brosiect a ariennir gan CCC sy'n ceisio gwella cyfleoedd i gynulleidfaoedd a phobl greadigol sy'n fyddar neu'n anabl. Bydd y Rheolwr Prosiect yn cynorthwyo hyd at dri o bobl greadigol byddar neu anabl sydd yn blynyddoedd cynnar o weithio ar leoliad mewn prosiectau creadigol tra hefyd yn cydlynu gweithgareddau a sicrhau cynnydd ym mhob agwedd ar y prosiect. Byddwch chi'n gweithio'n agos gyda phobl greadigol sydd ym mlynyddoedd cynnar eu hastudiaethau a'u mentoriaid, gan sicrhau bod anghenion mynediad a chymorth yn cael eu diwallu.

Byddwch chi'n berson sy'n mwynhau meithrin perthnasoedd cryf â nifer o bartneriaid creadigol ac yn rhagori wrth reoli achlysuron, trefnu gweithdai, creu amserlenni a bod â llygad craff a manwl wrth ymwneud â'r holl dasgau yma.

Ein bwriad yw i'n gweithlu ni gynrychioli bob rhan o gymdeithas, felly rydyn ni'n annog ymgeiswyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y celfyddydau ar hyn o bryd i wneud cais.

Rydyn ni'n chwilio am ddatryswr problemau cadarnhaol sydd ag ymrwymiad i gynnig cyfleoedd i bobl wella eu mynediad i'r celfyddydau. Os mai chi yw'r person cywir ar gyfer y swydd, gwnewch gais. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Gallwch lawrlwytho pecyn gweithio yma.

Links to fill in the Equal Opportunities form in Cymraeg a Saesneg.

Gwybodaeth 'Easy Read' yma.

Fersiwn sain yma.

Dyma pecyn llawn yn BSL

 

TF_logo_black

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Stwdio
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

RT @GetTheChance4U: This short video provides information on a new project at @New_Theatre to collaborate... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:17 am

RT @omidaze: We have Claire Anderson BSL interpreter in #TheTalkingShop #Cardiff Monday May 23 &... Darllen rhagor

May 23 2022, 10:16 am

Less than a week until Honour & Cherish take to the streets of Monmouth for... Darllen rhagor

May 22 2022, 10:03 am
Cymraeg
Skip to content