The partner venues for Breaking the Box: Ffwrnes Theatr, The Park and Dare & Pontio, the word Grow is written top right and colourful tittles (the dot of an i) are dotted around

Cyfle Gweithio: Rheolwr Prosiect

Rheolwr Prosiect

Nifer yr oriau: 22.5 awr yr wythnos - Gweithio'n hyblyg yn ôl gofynion y prosiect.

Cyflog: £24,000 pro rata

Lleoliad: Ledled Cymru a rhywfaint o weithio gartref ac o bell.

TymorTymor Penodol: Mis Tachwedd 2021 - Mis Ionawr 2023 (14 mis)

N.B. Y dyddiad cau wedi'i ymestyn i 20 Medi

Mae Cwmni Theatr Taking Flight, Theatrau RhCT, Theatrau Sir Gar, Pontio, DACymru ac Hynt yn chwilio am Reolwr Prosiect trefnus a llawn cymhelliant sydd â phrofiad o fod yn fyddar neu sydd ag anabledd arall i'n helpu ni i gyflwyno prosiect newydd cyffrous.

Breaking the Box (teitl dros dro) yn brosiect a ariennir gan CCC sy'n ceisio gwella cyfleoedd i gynulleidfaoedd a phobl greadigol sy'n fyddar neu'n anabl. Bydd y Rheolwr Prosiect yn cynorthwyo hyd at dri o bobl greadigol byddar neu anabl sydd yn blynyddoedd cynnar o weithio ar leoliad mewn prosiectau creadigol tra hefyd yn cydlynu gweithgareddau a sicrhau cynnydd ym mhob agwedd ar y prosiect. Byddwch chi'n gweithio'n agos gyda phobl greadigol sydd ym mlynyddoedd cynnar eu hastudiaethau a'u mentoriaid, gan sicrhau bod anghenion mynediad a chymorth yn cael eu diwallu.

Byddwch chi'n berson sy'n mwynhau meithrin perthnasoedd cryf â nifer o bartneriaid creadigol ac yn rhagori wrth reoli achlysuron, trefnu gweithdai, creu amserlenni a bod â llygad craff a manwl wrth ymwneud â'r holl dasgau yma.

Ein bwriad yw i'n gweithlu ni gynrychioli bob rhan o gymdeithas, felly rydyn ni'n annog ymgeiswyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y celfyddydau ar hyn o bryd i wneud cais.

Rydyn ni'n chwilio am ddatryswr problemau cadarnhaol sydd ag ymrwymiad i gynnig cyfleoedd i bobl wella eu mynediad i'r celfyddydau. Os mai chi yw'r person cywir ar gyfer y swydd, gwnewch gais. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Gallwch lawrlwytho pecyn gweithio yma.

Links to fill in the Equal Opportunities form in Cymraeg a Saesneg.

Gwybodaeth 'Easy Read' yma.

Fersiwn sain yma.

Dyma pecyn llawn yn BSL

 

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content