Image is a biro drawing of three faces on what seems to be the off-white lined page of a notebook. On the left is a young male in purple, he has his hand to his mouth and an L scribbled in coral red over his eyes. Next to him is a man drawn in coral, holding a gaming controller, he has a beard and his mouth is open, perhaps in shock or frustration. A large moustache and eyepatch have been drawn over his face in blue and purple. On the right is a young woman drawn in blue, she has short frizzy hair, her eyes and mouth wide open in shock, her hand is over her face, she peers out from behind it. Her face has been scribbled on in coral and a forked tongue drawn coming out of her mouth. There are also scribbles in white and purpple love hearts drawn about the page. Across them all in large yellow lettering is the word Fow in capital letters.

Fow yng Nghaeredin

Fow ar Ymylon Gŵyl Caeredin 2021

Cynhyrchiadau Deaf & Fabulous a Theatr Taking Flight yng gyd-gynhyrchiad gydag Y Neuadd Les a Theatrau Sir Gâr

Perfformiad rhwng 6 a 29 Awst

Yn dilyn perfformiad cyntaf llwyddiannus yn gynharach eleni, mae’n bleser gan y tîm sy’n gyfrifol am greu Fow gyflwyno’r sioe fel rhan o Ŵyl Ymylol Groesgyfrwng Canolfan Gelfyddydau Summerhall, ar Ymylon Gŵyl Caeredin 2021.

Cyflwynir y darn teirieithog hwn mewn cydweithrediad â Neuadd Les Ystradgynlais a Theatrau Sir Gâr. Bydd tocynnau ar gael ar gyfer pob perfformiad rhwng 6 a 29 Awst, o Summerhall ei hun ac o Swyddfa Docynnau’r Ŵyl Ymylol.

Mae Lissa’n amddiffynol, yn fyddar ac yn methu yn y brifysgol - y peth dwetha mae hi angen yw i gwympo mewn cariad.

Bachan difalais o Bontardawe gyda breuddwyd roc a rôl yw Siôn, dros ei ben a’i glustiau mewn cariad ac ar fîn gweld ei galon yn ddeilchion. 

A Josh… Wel ma’ Josh jyst yn benderfynol o guro’r end of level Boss.

Yn llawn hiwmor, gonestrwydd a chwalfa gyfathrebu, Fow mae Fow yn gofyn sut mae cwympo mewn cariad heb i ni glywed ein gilydd, gan ddarganfod fod wastod modd o oresgyn ‘mond i ti geisio.

Stori gariad twym-galon wedi’i rhannu arlein mewn amryw iaith, gan gynnwys BSL, Cymraeg a Saesneg.

Yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd 14+ oed Fow mae Fow yn cynnwys capsiynau integredig.

Mae Fow yn gosod cynulleidfaoedd mewn sefyllfa a fydd yn gyfarwydd iawn i gynulleidfaoedd Byddar – mae Lissa’n defnyddio BSL, mae Siôn yn defnyddio Cymraeg yn bennaf, ac mae Josh yn defnyddio Saesneg yn bennaf – dim ond rhywun sy’n deall y tair iaith felly fydd yn gallu dilyn pob gair o’r ddrama. Fe anfonir dolen gyswllt i aelodau’r gynulleidfa fel y gallan nhw wylio’r sioe, gyda pharti gwylio a sesiwn Holi ac Ateb fyw ar 27 Awst. Mae’na fersiwn ar gael hefyd yn cynnwys is-deitlau yn Saesneg trwy gydol y perfformiad, fersiwn arall gyda chyfieithydd ar y pryd i BSL, a chyflwyniad sain i gymeriadau’r sioe a’r dylunio.

Fow (diffiniad): Patrymau gwefusau BSL sy'n cyd-fynd ag arwydd sy'n golygu methiant i gyfathrebu neu ddeall. Nid oes cyfieithiad uniongyrchol yn y Gymraeg na'r Saesneg, y cyfieithiad agosaf yw 'Wnes i ddim deall hynny!'

Oni bai eich bod yn rhywun sy'n deall BSL, Cymraeg a Saesneg, bydd rhannau o'r sioe a fydd yn 'fow' i chi. Dyma sut rydym am i chi brofi'r perfformiad ac nid yw'n gamgymeriad technegol. Fodd bynnag, os hoffech brofi'r perfformiad gyda'r sicrwydd o gael isdeitlau Saesneg drwy gydol y sioe, bydd gennym hefyd fersiwn ar gyfer deiliaid tocynnau sydd ag isdeitlau llawn yn Saesneg.

“Accessible theatre? Do it properly…Do it like this” The Guardian ar peeling/Taking Flight.

“Funny & moving”  British Theatre Guide ar ddrama arobryn Alun Saunders, A Good Clean Heart.

"A heartwarming, uplifting tale” Wales Arts Review ar A Good Clean Heart

 Tocynnau ar werth yma

Gwyliwch Fow ar y sgrin fwyaf sydd gennych am y profiad gorau, yn enwedig os oes angen dehongliad BSL arnoch. 

 Mwynhech y sioe!

Cefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Llwywodraeth Cymru, Loteri Genedlaethol ac Unlimited.

Image is a biro drawing of a young male in purple, he has his hand to his mouth and an L scribbled in coral red over his eyes.
a man drawn in coral, holding a gaming controller, he has a beard and his mouth is open, perhaps in shock or frustration. A large moustache and eyepatch have been drawn over his face in blue and purple.
a young woman drawn in blue, she has short frizzy hair, her eyes and mouth wide open in shock, her hand is over her face, she peers out from behind it. Her face has been scribbled on in coral and a forked tongue drawn coming out of her mouth.

Mae nodiadau sain isod

Cymraeg
Skip to content