Gwybodaeth Ysgolion First Three Drops

First Three Drops

Pecyn addysg

Rydym wedi gweithio gydag Alan Thomas-Williams o Ysgol Treganna yng Nghaerdydd ar ddatblygu rhychwant o gynlluniau gwers sy’n cwmpasu pob un o’r chwe maes dysgu, i’ch helpu chi a’ch disgyblion i gael y budd mwyaf o’ch rhithdaith ysgol i weld First Three Drops.

Cewch ddarllen ein canllawiau ynghylch cysylltu’r sioe â’r cwricwlwm yma

Ac mae’r cynlluniau gwers ar gael i’w gweld yma:

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mathemateg a Rhifedd

Dyniaethau

Iechyd a Lles

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Celfyddydau Mynegiannol

Lawrlwythwch sticeri seren wych First Three Drops yma

Os carech chi dderbyn mwy o wybodaeth am ddod â First Three Drops i’ch ysgol chi, peidiwch oedi – cysylltwch â ni: beth@takingflighttheatre.co.uk

Switch language to view assets for English Medium Primaries
A screenshot of the show First Three Drops
Cymraeg
Skip to content